fbpx

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Tavex AB:s policy att respektera din integritet och följa tillämpliga lagar och regler gällande personuppgifter vi kan samla in om dig, inklusive på vår hemsida, https://smyckesguld.se, och andra webbplatser som vi äger och driver.

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som kan användas för att identifiera dig Detta inkluderar uppgifter om dig som person (såsom namn, adress och födelsedatum), dina enheter, betalningsuppgifter och även information om hur du använder en webbplats eller online-tjänst.

Om vår hemsida innehåller länkar till sidor och tjänster från tredjepart, var medveten om att dessa sidor och tjänster har sina egna integritetspolicys. Efter att ha följt en länk till tredjepartsinnehåll bör du läsa deras publicerade integritetspolicy för information om hur de samlar in och använder personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller inte för dina aktiviteter efter att du lämnat vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller inte för dina aktiviteter efter att du lämnat vår webbplats.

Denna policy är giltig från och med 23 maj 2024.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024.

Information vi samlar in

Information vi samlar in faller i två kategorier: ”frivilligt lämnad” information och ”automatiskt insamlad” information.

”Frivilligt lämnad” information hänvisar till all information du medvetet och aktivt ger oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer.

”Automatiskt insamlad” information hänvisar till all information som automatiskt skickas av dina enheter när du använder våra produkter och tjänster.

Loggdata

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare Det kan inkludera din enhets IP-adress, din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden du tillbringar på varje sida och andra detaljer om ditt besök.

Dessutom, om du stöter på vissa fel under användning av sidan, kan vi automatiskt samla in data om felet och omständigheterna kring dess inträffande. Denna data kan inkludera tekniska detaljer om din enhet, vad du försökte göra när felet hände och annan teknisk information relaterad till problemet. Du kan eller kan inte få meddelande om sådana fel, även i ögonblicket de inträffar, att de har inträffat eller vad felets natur är.

Var medveten om att även om denna information i sig kanske inte är personligt identifierbar, kan det vara möjligt att kombinera den med annan data för att personligt identifiera enskilda personer.

Enhetsdata

När du besöker vår webbplats eller interagerar med våra tjänster kan vi automatiskt samla in data om din enhet, såsom:

 • ● Enhetstyp
 • ● Operativsystem
 • ● Geolokaliseringsdata

Data vi samlar in kan bero på de individuella inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du kontrollerar policys hos din enhets tillverkare eller programvaruleverantör för att lära dig vilken information de gör tillgänglig för oss.

Personuppgifter

När du interagerar med Tavex AB kan vi begära personuppgifter för att underlätta dina transaktioner eller prenumerera dig på våra tjänster. Denna information kan inkludera:

 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer

När du bestämmer dig för att sälja ditt guld genom Tavex AB:s webbplats kräver vi denna information för att kommunicera med dig om statusen för din transaktion och säkerställa en säker och effektiv bearbetning av din försäljning.

Användargenererat innehåll

Vi definierar ”användargenererat innehåll” som alla former av innehåll, såsom recensioner, betyg, bilder och videor, som du frivilligt tillhandahåller för publicering på vår webbplats eller för återanvändning på våra sociala mediekanaler. Detta innehåll är vanligtvis kopplat till kontot eller e-postadressen från vilken det skickades.

Observera att allt innehåll du skickar till Tavex AB för publicering blir offentligt vid publicering efter vår granskning eller granskningsprocess. När publicerat, kan det nås av tredje part och skyddas inte längre av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att överväga känsligheten för all information du tillhandahåller under denna kategori.

Legitima skäl för bearbetning av dina personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast när det finns ett legitimt affärsskäl för att göra så. Vi begränsar insamlingen av personuppgifter till det som strikt är nödvändigt för att underlätta dina transaktioner och interaktioner med våra tjänster, såsom att köpa eller sälja guld, ta emot betalningar eller skicka kommunikation relaterad till våra tjänster.

Insamling och användning av information

Vi samlar in personuppgifter genom olika interaktioner på vår webbplats som gör det möjligt för oss att erbjuda en skräddarsydd och säker tjänst. Denna information samlas in när du:

 • ● Säljer guldsmycken till oss, där vi erbjuder ledande marknadspriser och säkerställer en säker transaktion.
 • ● Beställer ett guldutvärderingskit via vår webbplats för att säkert skicka ditt guld till oss för utvärdering.
 • ● Prenumererar för att ta emot uppdateringar via e-post eller våra sociala mediekanaler om de senaste guldpriserna, investeringsprodukter och andra tjänster.
 • ● Använder en mobil enhet eller webbläsare för att få tillgång till vårt innehåll, vilket förbättrar din upplevelse med optimerad service och innehållsleverans.
 • ● Kontaktar oss via e-post, sociala medier eller andra liknande teknologier för förfrågningar, support eller feedback
 • ● Interagerar med vårt varumärke genom att nämna oss på sociala medier, vilket hjälper oss att förstå och svara på kunduppfattningar och behov.

Vi använder insamlad information för att:

 • ● Tillhandahålla dig med kärnfunktioner och tjänster på vår plattform, såsom realtidsuppdateringar om guldpriser och tillgängligheten för våra köptjänster.
 • ● Leverera de produkter och tjänster du har begärt, såsom guldutvärderingskit och omedelbar transaktionsbearbetning för försäljning av ditt guld.
 • ● Kommunicera effektivt med dig om dina transaktioner, vilket säkerställer transparens och tillfredsställelse i vår serviceleverans.
 • ● Förbättra din övergripande upplevelse genom att anpassa våra interaktioner och erbjudanden baserat på de data du tillhandahåller kombinerat med marknadsundersökningar.

Dessutom kan vi kombinera de personuppgifter du direkt tillhandahåller med automatiskt insamlad information och allmän marknadsdata från pålitliga källor. Denna integration gör det möjligt för oss att anpassa och förbättra din upplevelse baserat på dina specifika preferenser och interaktioner. Till exempel, om du tillhandahåller din plats, kan vi justera innehållet och tjänsterna som erbjuds för att anpassa dem till lokala marknadsförhållanden, valuta och språkpreferenser, vilket säkerställer en sömlös och anpassad upplevelse på vår webbplats.

Vi ser till att de personuppgifter vi samlar in inte behandlas på ett sätt som strider mot dessa ändamål. Vårt åtagande är att använda denna data ansvarsfullt, upprätthålla transparens och integritet i alla våra kundinteraktioner samtidigt som vi skyddar din integritet och säkerhet enligt branschens bästa praxis.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter genom kommersiellt acceptabla metoder för att förhindra förlust, stöld och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Vi använder en rad säkerhetsåtgärder inklusive krypterade kommunikationskanaler, säkrade databaser och strikta interna policyer för hantering av alla persondata.

Eftersom ingen elektronisk lagrings- eller överföringsmetod är helt säker, kan Tavex AB inte garantera absolut säkerhet för dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du också vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter när du använder våra tjänster, såsom att välja starka lösenord och inte dela med dig av dina personuppgifter offentligt på våra plattformar.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge vi behöver dem. Denna tid kan bero på vad vi använder din information till, i enlighet med denna integritetspolicy. Till exempel, om du har gett oss personuppgifter såsom en e-postadress när du kontaktar oss angående en specifik förfrågan, kan vi behålla denna information så länge din förfrågan är öppen samt för våra egna register så att vi effektivt kan hantera liknande förfrågningar i framtiden. Om dina personuppgifter inte längre krävs för detta ändamål kommer vi att radera dem eller göra dem anonyma genom att ta bort alla detaljer som identifierar dig.

Men om nödvändigt kan vi behålla dina personuppgifter för att uppfylla en juridisk, redovisningsmässig eller rapporteringsskyldighet eller för arkiveringsändamål i allmänintresset, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Barns integritet

Vi riktar inte några av våra produkter eller tjänster direkt till barn under 13 år och samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år.

Utlämnande av personuppgifter till tredje parter

Vi kan lämna ut personuppgifter till:

 • ● ett moderbolag, dotterbolag eller affiliate av vårt företag
 • ● tredjepartstjänsteleverantörer för att möjliggöra dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) IT-tjänsteleverantörer, datalagring, hosting och serverleverantörer, annonsnätverk, analytiker, felsökningsloggar, inkassobyråer, underhålls- eller problemlösningstjänsteleverantörer, marknadsföringsleverantörer, professionella rådgivare och betalningssystemoperatörer.
 • ● våra anställda, entreprenörer och/eller relaterade enheter
 • ● våra befintliga eller potentiella agenter eller affärspartners
 • ● kreditupplysningsbyråer, domstolar, tribunal och tillsynsmyndigheter, om du misslyckas med att betala för varor eller tjänster vi har tillhandahållit dig
 • ● domstolar, tribunal, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, som krävs enligt lag, i samband med eventuella faktiska eller förväntade rättsliga förfaranden, eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter
 • ● tredje parter, inklusive agenter eller underleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig
 • ● tredje parter för att samla in och bearbeta data
 • ● en enhet som köper, eller till vilken vi överför alla eller i stort sett alla våra tillgångar och verksamheter

Tredje parter vi för närvarande använder inkluderar:

 • Google Analytics
 • MailChimp

Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in lagras och/eller bearbetas i Sverige, eller där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar.

De länder där vi lagrar, bearbetar eller överför dina personuppgifter kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. Om vi överför dina personuppgifter till tredje parter i andra länder: (i) kommer vi att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag; och (ii) vi kommer att skydda de överförda personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter och kontroll över dina personuppgifter

Ditt val: Genom att tillhandahålla personuppgifter till oss förstår du att vi kommer att samla in, hålla, använda och avslöja dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy Du behöver inte tillhandahålla personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan det påverka din användning av vår webbplats eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds på eller genom den.

Information från tredje parter: Om vi tar emot personuppgifter om dig från en tredje part kommer vi att skydda dem enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personuppgifter om någon annan representerar och garanterar att du har den personens samtycke att tillhandahålla personuppgifterna till oss.

Marknadsföringstillstånd: Om du tidigare har gått med på att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Tillgång: Du kan begära uppgifter om de personuppgifter som vi har om dig.

Korrigering: Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna som tillhandahålls i denna integritetspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Icke-diskriminering: Vi kommer inte att diskriminera dig för att utöva någon av dina rättigheter över dina personuppgifter. Om inte dina personuppgifter krävs för att tillhandahålla dig en specifik tjänst eller erbjudande (till exempel bearbetning och fullgörande av beställningar), kommer vi inte att neka dig varor eller tjänster och/eller debitera dig olika priser eller räntor för varor eller tjänster, inklusive genom att bevilja rabatter eller andra förmåner eller pålägga straffavgifter eller tillhandahålla dig med en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Meddelande om databrott: Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga för oss i händelse av ett databrott.

Klagomål: Om du tror att vi har brutit mot en relevant dataskyddslag och önskar göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och ge oss fullständiga detaljer om det påstådda brottet. Vi kommer snabbt att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligen, med resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta en tillsynsmyndighet eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Avanmälan: För att avanmäla dig från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna som tillhandahålls i denna integritetspolicy, eller välj bort med hjälp av de avanmälningsmöjligheter som tillhandahålls i kommunikationen. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet.

Användning av cookies:

Vi använder ”cookies” för att samla information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten datafil som vår webbplats lagrar på din dator och åtkomst varje gång du besöker, så vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att servera dig innehåll baserat på de preferenser du har angett.

Vänligen se vår Cookiepolicy för mer information.

Affärstransaktioner:

Om vi eller våra tillgångar förvärvas, eller i det osannolika fallet att vi går i konkurs eller upphör med vår verksamhet, skulle vi inkludera data, inklusive dina personuppgifter, bland de tillgångar som överförs till eventuella parter som förvärvar oss. Du erkänner att sådana överföringar kan ske, och att de parter som förvärvar oss kan, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, fortsätta att använda dina personuppgifter enligt denna policy, som de kommer att vara skyldiga att anta eftersom det är grunden för eventuella äganderätt eller användningsrättigheter vi har över sådan information.

Gränser för vår policy:

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyn på dessa webbplatser, och kan inte acceptera ansvar eller ansvar för deras respektive integritetspraxis.

Ändringar av denna policy:

Vi kan efter eget gottfinnande ändra vår integritetspolicy för att återspegla uppdateringar till våra affärsprocesser, aktuella acceptabla praxis eller lagstiftande eller reglerande förändringar. Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna här via samma länk genom vilken du tillgår denna integritetspolicy.

Om det krävs enligt lag, kommer vi att be om ditt samtycke eller ge dig möjlighet att välja till eller välja bort, som tillämpligt, eventuella nya användningar av dina personuppgifter.

Ytterligare upplysningar för efterlevnad av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU)

Datakontrollant / Databehandlare

GDPR skiljer mellan organisationer som behandlar personuppgifter för sina egna syften (kända som ”datakontrollanter”) och organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av andra organisationer (kända som ”databehandlare”). Vi, Tavex AB, beläget på den adress som anges i vår kontaktavdelning, är en datakontrollant med avseende på de personuppgifter du tillhandahåller oss.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi kommer endast att samla in och använda dina personuppgifter när vi har en laglig rätt att göra så. I vilket fall som helst kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter lagligt, rättvist och på ett transparent sätt. Om vi söker ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, och du är under 16 år, kommer vi att söka din förälders eller vårdnadshavares samtycke för att behandla dina personuppgifter för det specifika syftet.

Våra lagliga grunder beror på de tjänster du använder och hur du använder dem. Det betyder att vi endast samlar in och använder din information på följande grunder:

Samtycke från dig:

Där du ger oss samtycke att samla in och använda dina personuppgifter för ett specifikt syfte. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med hjälp av de faciliteter vi tillhandahåller; detta kommer dock inte att påverka någon användning av din information som redan har ägt rum. Du kan ange en fysisk adress för att ta emot beställningar. Medan du kan ändra eller radera denna adress när som helst, kommer detta inte att påverka beställningar som redan har skickats. Om du har ytterligare frågor om hur du drar tillbaka ditt samtycke, är du välkommen att fråga med hjälp av uppgifterna som tillhandahålls i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy.

Utförande av ett kontrakt eller transaktion

Där du har ingått ett kontrakt eller en transaktion med oss, eller för att vidta förberedande åtgärder innan vi ingår ett kontrakt eller en transaktion med dig. Till exempel, om du köper en produkt, tjänst eller prenumeration från oss, kan vi behöva använda dina person- och betalningsuppgifter för att bearbeta och leverera din beställning.

Våra legitima intressen

Där vi bedömer att det är nödvändigt för våra legitima intressen, såsom för att vi ska kunna tillhandahålla, driva, förbättra och kommunicera våra tjänster. Vi anser att våra legitima intressen inkluderar forskning och utveckling, förstå vår publik, marknadsföra och främja våra tjänster, åtgärder som vidtas för att driva våra tjänster effektivt, marknadsanalyser och åtgärder som vidtas för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen.

I enlighet med lag

I vissa fall kan vi ha en laglig skyldighet att använda eller behålla dina personuppgifter. Sådana fall kan inkludera (men är inte begränsade till) domstolsbeslut, brottsutredningar, myndighetsförfrågningar och regulatoriska skyldigheter. Om du har ytterligare frågor om hur vi behåller personuppgifter för att följa lagen, är du välkommen att fråga med hjälp av uppgifterna som tillhandahålls i avsnittet Kontakta oss i denna integritetspolicy.

Internationella överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Vi kommer att se till att alla överföringar av personuppgifter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av lämpliga garantier, till exempel genom att använda standard dataskyddsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, eller användning av bindande företagsregler eller andra juridiskt accepterade medel.

Dina rättigheter och kontroll över dina personuppgifter

Begränsa: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om om (i) du är orolig för noggrannheten i dina personuppgifter; (ii) du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligt; (iii) du behöver att vi behåller personuppgifterna enbart i syfte att göra anspråk på rättslig prövning; eller (iv) vi håller på att överväga din invändning när det gäller behandling på grundval av legitima intressen.

Invändning mot behandling: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på våra legitima intressen eller allmänintresset. Om detta görs måste vi tillhandahålla övertygande legitima skäl för behandlingen som överträffar dina intressen, rättigheter och friheter, för att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter.

Dataöverförbarhet: Du kan ha rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Där det är möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat. Du kan även ha rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en tredje part.

Radering: Du kan ha rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig när som helst, och vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att radera dina personuppgifter från våra aktuella register. Om du ber oss att radera dina personuppgifter kommer vi att låta dig veta hur raderingen påverkar din användning av vår webbplats eller produkter och tjänster. Det kan finnas undantag från denna rätt av specifika juridiska skäl som, om tillämpligt, vi kommer att ange för dig i svar på din begäran. Om du avslutar eller raderar ditt konto kommer vi att radera dina personuppgifter inom 90 dagar efter raderingen av ditt konto. Var medveten om att sökmotorer och liknande tredje parter fortfarande kan behålla kopior av dina personuppgifter som har gjorts offentliga åtminstone en gång, som viss profilinformation och offentliga kommentarer, även efter att du har raderat informationen från våra tjänster eller inaktiverat ditt konto.

Kontakta oss

För eventuella frågor eller funderingar angående din integritet kan du kontakta oss:

Customer Service: tavex@tavex.se
dpo@tavex.se